Skip to main content

Od středy 7.6. 2017 probíhá nepřetržité cvičení krizového štábu LK. Námětem je rozsáhlá povodeň na území kraje. Do cvičení jsou zapojeny také ORP (obce s rozšířenou působností). Naši členové krizového týmu zařazeni do skupiny ochrany obyvatelstva koordinují pomoc neziskových organizací a dobrovolníků v místech potřeby.