Skip to main content

V pondělí 22. ledna byla členům Záchranného týmu odeslána prostřednictvím sms zpráva o svolání týmu na 16:30 hod. k cvičnému výjezdu do výcvikového střediska Báňské záchranné služby. V určený čas se sešlo 15 členů (63%) týmu a po nezbytném vybavení jsme po 15 minutách vyjeli na místo zásahu dvěma sanitními vozidly a jedním zásahovým vozidlem. Na místě zásahu jsme se hlásili v 17:35 hod.

Námětem cvičení byla záchrana  jedné zraněné osoby v bezvědomí se zachováním vitálních funkcí s podezřením na poranění bederní páteře po pádu ze žebříku v důlní šachtě. Úkolem záchranářů bylo provedení průzkumu v prostorech imitující průlezy a chodby v důlním prostoru, orientace ve stísněných a temných podmínkách za použití vlastního světelného zdroje, nalezení zraněné osoby, poskytnutí první pomoci s využitím dostupných fixačních a transportních prostředků, vlastního transportu zraněného mimo prostor ohrožení a následný odvoz do zdravotnického zařízení. Tým byl rozdělen do třech samostatně pracujících skupin, kdy každá skupina pracovala samostatně na stejném úkolu se stejným vybavením. Spojení skupin bylo provedeno radiovým provozem se základnou, takže ostatní, kteří nebyli v zásahu mohli slyšet jak skupina postupuje a pracuje v prostoru zásahu. Všichni zúčastnění přistoupili k plnění úkolu zodpovědně s notnou dávkou adrenalinu a nadšení pro věc. Průměrná doba od nasazení skupiny až do splnění úkolu byla 30 min. Domů na základnu v Liberci jsme se vrátili všichni ve zdraví a plni dojmů  ve 21:30 hod.

Hodnocení velitele: poděkování patří všem účastníkům za jejich přístup k plnění úkolu byť se jednalo pouze o cvičení.

Zvláštní poděkování patří Báňské záchranné službě v Hamru na Jezeře, že nám již po několikáté umožnila výcvik na jejich cvičné základně.

Karel Studený, ředitel OS ČČK Liberec