Skip to main content

Jako každou zimu i letos se členové oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) společně s městskou policí vydali na pomoc lidem žijícím bez domova. Většina z nich totiž nevyužije možnost jít strávit noc do vyjimečně otevřeného Denního centra Naděje, ale raději zůstanou na ulici. Pro mnohé se tak jedinou záchranou před umrznutím stává teplá bunda.