Skip to main content

Záchranný tým OS ČČK Liberec se v sobotu v rámci přeshraniční spolupráce složek IZS zúčastnil česko-polského součinnostního cvičení. Námětem cvičení byla evakuace osob z hořícího objektu, kterým byl domov pro seniory v Dětřichově. Všechny zúčastněné složky si procvičili jednotlivé postupy a vzájemnou spolupráci česko-polskych záchranných složek. Naši zdravotníci zajistili první přednemocniční péči všem raněným a jejich následný transport. Nesmíme však opomenout ani práci našich maskérů, kteří naprosto realisticky ztvárnili mnohá poranění.

Celé cvičení mělo velmi vysokou profesní úroveň. Jednotky na všech úrovních pracovali s velkým zájmem a nasazením. Jsme rádi a vážíme si toho, že jsme mohli být součástí. Všem zúčastněným, zejména pak organizátorům patří velké díky.