Skip to main content

Dne 9. 4. 2018 od 16.00 hodin v obřadní síni Liberecké radnice  byly předány zasloužilým dárcům krve z  rukou ředitele Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Liberci pana Karla Studeného, zastupitele statutárního Města Liberec pana Mgr. Jiřího Šolce a primářky Transfuzního oddělení KNL Liberec MUDr. Renaty Procházkové PhD. stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského.

Český červený kříž takto oceňuje dárce 5 x ročně. Zlatá medaile je udělována za 40 odběrů plné krve, plasmy nebo krevních destiček, stříbrná za 20 odběrů a bronzová za 10 odběrů.Tentokrát bylo oceněno 21 dárců zlatou medailí a 34 dárců stříbrnou medailí. Společnost tak prostřednictvím Českého červeného kříže děkuje těmto lidem za jejich obětavou činnost. Všichni ocenění jsou bezpříspěvkoví dárci, kteří věnují svou krev bez nároku na odměnu.

Princip bezpříspěvkového dárcovství vychází z požadavku maximální dosažitelné bezpečnosti transfúze. Sérii vyšetření a důsledné dodržování stanovených lhůt a postupů zacházení s krví a jejími deriváty tak doplňuje základní předpoklad, že dárce není k odběru motivován jinak než touhou pomoci druhým. Proto jsou ocenění Červeným křížem určeny těm, kteří spolupracují s transfúzním oddělením dlouhodobě.

Odkaz na fotografie z předávání.