Skip to main content

Ve středu 20. listopadu 2019 se v České Lípě uskutečnila slavnostní akce oceňování zasloužilých dárců krve v krásném prostředí villy Hrdlička za účasti starostky České Lípy paní Ing. Jitky Volfové a zástupců Českého červeného kříže Liberec v čele s ředitelem úřadu panem Karlem Studeným.

Celkem 87 dárců převzalo z rukou jmenovaných představitelů bronzové, stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Janského. Tento slavnostní akt umocnila velká účast samotných dárců, ale i jejich rodinných příslušníků včetně dětí. Tímto byla nepřímo prezentována potřeba stále propagovat dárcovství i mezi rodinné příslušníky což velmi kladně přijaly zástupkyně hematologického a transfuzního oddělení nemocnice s poliklinikou v České Lípě paní Irena Volejníková a staniční sestra pí Havrlíková. Za celý rok 2019 bylo oceněno v České Lípě celkem 167 dárců krve.

Děkujeme všem kteří nám pomáhají pomáhat.

Odkaz na fotografie z předávání 20.11.2019.