Skip to main content

Od pátku 31.7. do neděle 2.8.2020 se část naší humanitární jednotky vydala na celostátní cvičení humanitárních jednotek Českého červeného kříže do Jesenice u Rakovníka. Cvičení bylo nazvané jako „Zdroje 2020“ a to proto, že v dnešní nevyzpytatelné době a složitých situacích, které byly mimo jiné součástí programu, se můžeme spolehnout pouze na jediné zdroje – a to ty lidské.

Sobota probíhala v duchu moderních technologií. Byl nasimulován úder orkánu a jednotlivé skupiny byly štábem pověřeny monitorací okolí a vyzvednutím materiálu ve skladech. Při plnění úkolu nám zjednodušilo práci několik aplikací. GINA GO (kterou využívá i HZS) sloužila k zadáni informací o postižených osobách a jejich obydlí, nebo různých jiných budov ke konkrétnímu místu na mapě. Štáb tak měl přehled o prohledané oblasti, množství škod a potřebách obyvatel. Podobné využití měla i aplikace Rapid, what3words pak sloužila jako navigace. Po splnění úkolů jsme se přesunuli do nouzového ubytování a otestovali jeho fungování z pozice evakuovaných obyvatel.

Další část cvičení byla naplánovaná na neděli a probíhala v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. V prázdném pavilonu P32 jsme ve spolupráci se ZZS hl. m. Prahy prováděli nácvik ubytování COVID-19 pozitivních pacientů bez příznaků. Nedílnou součástí tak byla bezpečnost práce a použití nutných ochranným prostředků včetně overalu, brýlí, rukavic, návleků na nohy a ústenek. To vše s kontrolou správného použití, kterému předcházel důkladný nácvik.

Pro všechny z nás to byla obrovská zkušenost. Potkali jsme zde další oddané „křižáky“ a navázali tak nová přátelství. Všem organizátorům patří velké díky za smysluplnou náplň tohoto cvičení a nově nabité dovednosti.