Skip to main content

V pondělí 21.09.2020 si přišlo do krásných prostor obřadní síně liberecké radnice převzít svá ocenění 30 z 58 pozvaných dobrovolných dárců krve. Žádná slova nedokáží vyjádřit míru vděčnosti za nezištnou pomoc druhým. Český červený kříž proto již více než půl století předává tato ocenění jako malý symbol velkého skutku a poděkování za mnohé.

Slavnostní akt předávání Zlatých křížů 2. a 3. třídy se uskutečnil za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, zastupitele statutárního města Liberec Lumíra Vadovského, ředitele úřadu Oblastního spolku ČČK Liberec Ondřeje Hradce, předsedy OVR Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec Karla Veselského, zástupců Transfuzního oddělení KNL MUDr. Petra Papouška a staniční sestry Valerie Fojtové.

Všem oceněným přejeme hodně zdraví do dalších let a mnohokrát děkujeme za jejich mimořádně humánní a veskrze lidský čin, který napomáhá k navrácení zdraví a záchraně životů.

Zlaté kříže 2. a 3. třídy patří mezi nejvyšší ocenění dárců krve. Vyšším oceněním je pouze Zlatý kříž 1. třídy, který je udělován za 160 odběrů a následuje plaketa ČČK Dar krve – dar života za 250 odběrů krve. Obě zmíněná nejvyšší ocenění jsou bezpříspěvkovým dárcům předávána na celostátním slavnostním shromáždění v Praze.

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají.
Ondřej Hradec, ředitel Úřadu OS ČČK Liberec

Akce byla realizována za podpory Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Liberec.