Skip to main content

Darovat krev je normální i morální. Proto se také několik členů našeho Záchranného týmu OS ČČK Liberec, kteří ještě nedarují, rozhodlo, že osobní účastí podpoří a rozšíří řady bezpříspěvkových dárců krve.

Vnímáme, že je to tak správné. Navíc, kdo jiný by měl jít příkladem, než členové ČČK, kteří organizují nábory a propagaci BDK na veřejnosti?! Rozhodnutí nezištně darovat krev padlo také u 4 našich členů a v úterý 22.9.2020 přišli na transfuzní stanici jako prvodárci, aby tak doplnili další členy týmu, kteří krev již darují.

„Myslím, že darovat krev je tím nejjednodušším rozhodnutím, které může učinit každý jednotlivec sám za sebe a jenž má silně pozitivní dopad na společnost. Je to rozhodnutí, které navrací úsměv do tváří mnohým, jak je uvedeno i na jednom z našich náborových billboardů,“ říká ředitel libereckého spolku Českého červeného kříže Ondřej Hradec, který byl také krev poprvé darovat a dodává, že „Role ČČK je v rámci náboru dárců, jejich osvěty a následného oceňování velmi významná. O to větší radost mám, že přímo v našich řadách jsou lidé, kteří krev také darují a já mohu nyní hrdě patřit mezi ně.“

Oblastní spolek ČČK Liberec na začátku září odstartoval kampaň, jejíž cílem je oslovit a motivovat další lidi, aby darovali krev. Krev, jenž je vzácnou a nenahraditelnou tekutinou, která napomáhá druhým navrátit zdraví a zachránit život.

Rozhodování o tom, zda krev darovat či nikoliv by proto nemělo být příliš složité. Člověk nikdy neví, kdy ji bude sám potřebovat. Proto vyzýváme všechny – darujte krev – má to smysl! A pokud ještě nedarujete, přihlaste se na stránkách www.jsemdarce.cz nebo na nejbližší transfuzní stanici.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!