Skip to main content

Humanitární a další ochotné organizace zahajují v rámci celého Libereckého kraje druhou fázi pomoci seniorům a osobám ZTP. Podobně jako tomu bylo na jaře tohoto roku, přichází cílená pomoc ohroženým skupinám obyvatel, kterým nemůže pomoci jejich rodina nebo blízké okolí.

Všechny zapojené organizace tak nabízejí zejména zásobování potravinami, léky a hygienickými potřebami. Stejně tak je tomu u organizací OS ČČK Liberec a KS KONTAKT Liberec, které dnešním dnem, tj. 14.10.2020 spouští krizové linky a pomoc v tuto chvíli budou poskytovat ve správní obvodu Liberec a Nová Bor.

Na krizové linky se mohou potřební lidé obracet každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin a to na následujících telefonních číslech:

 

Krizová linka pro občany města Liberec:      +420 770 14 14 14
Krizová linka pro občany obcí Liberecka:     +420 770 14 14 44
Krizová linka pro občany obcí Liberecka:     +420 608 30 36 66

 

Celá pomoc by se neobešla bez aktivního zapojení desítek dobrovolníků, kterým tímto děkujeme za jejich nezištnou ochotu a pomoc lidem v nouzi. Dobrovolníci, stejně jako na jaře tvoří základní pilíř, bez kterého by v takovém rozměru nebylo možné pomoc realizovat.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.