Skip to main content
  • národní soběstačnosti v krvi
  • bezpříspěvkového darování krve

Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

 

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni dle počtu bezpříspěvkových odběrů:

  • za 1. odběr je udělen odznak „kapka krve“
  • za 10 odběrů bronzová medaile prof. Jana Janského
  • za 20 odběrů stříbrná medaile prof. Jana Janského
  • za 40 odběrů zlatá medaile prof. Jana Janského
  • dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.