Skip to main content

Náš spolek se od spuštění vakcinace na počátku roku 2021 aktivně zapojil do nabídky bezplatných převozů imobilních osob do očkovacích center, které v rámci Libereckého kraje realizujeme vlastními sanitními vozy. Takřka ve všech případech zajišťujeme transport pacientů vsedě nebo i vleže a mnohdy vyjíždíme za osobami, které musíme snést z vysokých pater v domech bez výtahů. Díky pořízenému bateriovému „schodolezu“ se nám daří zjednodušit transport pacientů a zdravotníkům zásadním způsobem ulehčit práci a minimalizovat násobení lidských sil nutný pro manuální transport.

Děkujeme tímto Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 30.000,- Kč, která nám byla v 3Q/2021 poskytnuta na pořízení tohoto vybavení. Uvedená dotace činila 46% z pořizovací ceny. Dalších cca 10% se podařilo získat od jiných dárců. Zbývající část sumy byla financována z vlastních zdrojů.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte pomáhat!