Skip to main content

Český červený kříž (ČČK) již od roku 2014 poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině. Ukrajinský červený kříž již převzal 14 zásilek pomoci a nyní připravujeme její další fázi.

Jak jsme již informovali, převzal Ukrajinský červený kříž 7. února další pomoc vypravenou Českým červeným křížem. Naše pomoc reaguje na vývoj situace na Ukrajině, kde již osm let probíhají nepokoje střídané ozbrojeným konfliktem, což zejména na východě země vážně narušilo standardní systém poskytování zdravotní péče, který nahrazují mobilní zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže.

Aktuálně pokračujeme v dodávkách tzv. traumasetů pro poskytování první pomoci zejména v případě hromadných zdravotnických ztrát. Po první zásilce 500 ks traumasetů pomoc pokračuje až do celkového počtu 3.500 ks. Celkem tak Ukrajinský červený kříž obdrží přes 110 tisíc ks zdravotnického materiálu o celkové hmotnosti přes 5 tun a hodnotě 3,6 mil. Kč.

Na základě požadavků ukrajinských kolegů jsme již zahájili přípravu další fáze pomoci. Bude opět určena mobilním zdravotnickým týmům Červeného kříže a zahrne další automobily využívané jako mobilní ambulance a k převozům nemocných, zdravotnické stany, nosítka, chirurgické sety a další prostředky. Ukrajinský červený kříž poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí a z prostředků Fondu humanity ČČK.

Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:
č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Možnosti přispět dárcovskou SMS a rozhraní pro platbu on-line jsou dostupné na:
www.cervenykriz.eu/fond-humanity-cck

Za příspěvky děkujeme.