Skip to main content

Oficiální fotografie z květnového předávání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského v Liberci.

Oceňování v Liberci, dne 16. 5. 2022

 

Všem dárcům děkujeme za jejich nezištnou pomoc bližním.
Oceňování zasloužilých dárců proběhlo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Liberec.