Skip to main content

10 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL VÁLKY, která bychom měli znát, ale která jsme dosud k životu nepotřebovali.

 

Oblastní spolek ČČK Liberec vás zve na: diskusi s velitelem Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Ing. Richardem Smejkalem, Ph.D. nad mezinárodním humanitárním právem, Ženevskými konvencemi a nad dalšími pravidly, která platí za války. Jste zváni na diskusi o roli Červeného kříže, o otázkách humanitárních koridorů, ale také o povolených nebo zakázaných formách válčení a to v kontextu probíhajícího ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

15. listpadu 2022 od 18:00 hodin v kulturním a společenském centru Lidové sady Liberec (experimentální studio).

 

Chci přijít a koupit si vstupenku.

Cena 90,-Kč. Kapacita omezena.

 

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE.