Skip to main content

Oficiální fotografie z červnového předávání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského v Liberci.

Oceňování v Liberci, dne 19. 9. 2022

 

Všem dárcům děkujeme za jejich nezištnou pomoc bližním.
Oceňování zasloužilých dárců proběhlo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Liberec.