Skip to main content

V minulých dnech jsme se podíleli na natáčení výukových videí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje znázorňujících postup při mimořádné události s hromadným postižením osob. Úkolem našich maskérů ČČK bylo připravit na dvou desítkách figurantů z Fakulty zdravotnických studií TUL věrohodná poranění, dle předem dané specifikace. Úkol byl splněn beze zbytku. Za příkladnou spolupráci děkujeme Místní skupina ČČK Tanvald a Katka Černá.