Skip to main content

Náš spolek obdržel od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty záslužnou medaili IZS II. stupně za zajištění činnosti Krajského asistenčního centra, kterou za náš tým převzal 11.11. ředitel úřadu Ondřej Hradec.

Velmi si toho vážíme, tato zásluha ale není pouze naše, na zajištění činnosti centra se nepodílel pouze náš tým, ale také velké množství dobrovolníků, organizací a dalších pracovníků, kterým bychom touto cestou chtěli vyjádřit velké poděkování. Centrum funguje od března roku 2022 a stále slouží jako první kontaktní místo a informační středisko pro válečné uprchlíky z Ukrajiny a bez společné spolupráce by to nebylo možné. Společně jsme byli schopni zajistit v KACPU dočasné přístřeší, administrativní pomoc, překladatelské služby, zajištění a výdej humanitární pomoci a další návazné služby. Společně jsme zvládli poskytnout pomoc tam, kde bylo potřeba, což dnes není samozřejmé, a proto Vám moc děkujeme!