Skip to main content

Oficiální fotografie z březnového předávání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského v Liberci.

Oceňování v Liberci, dne 20. 3. 2023

 

Všem dárcům děkujeme za jejich nezištnou pomoc bližním.
Oceňování zasloužilých dárců proběhlo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Liberec.