Skip to main content

Oficiální fotografie z květnového předávání bronzových, stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského a Zlatých křížů III. a II. stupně v České Lípě.

Oceňování v České Lípě, dne 30. 5. 2024

 

Všem dárcům děkujeme za jejich nezištnou pomoc bližním.
Oceňování zasloužilých dárců proběhlo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a města Česká Lípa.