Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=GmfydmGJZ8w

Červený kříž

Český červený kříž je nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (známého též jako Mezinárodní Červený kříž).

Zakladatel

Henri Dunant

švýcarský podnikatel a humanista, spoluzakladatel Mezinárodního červeného kříže, iniciátor Ženevských úmluv a první nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1901.

Síla humanity

milosrdenství mezi zbraněmi

V dlouhé lidské historii najdeme mnoho válek. V minulosti se běžně stávalo, že raněné vojáky nikdo neošetřil, že armády útočily proti obyvatelům měst a vesnic a plenily jejich obydlí. Zajatí vojáci bývali bez milosti pobiti.

V polovině devatenáctého století po jedné z velkých bitev té doby navrhl Henri Dunant, aby státy mezi sebou uzavřely smlouvu o tom, že ranění vojáci budou od té chvíle vždy po boji sebráni a ošetřeni. Dále navrhl utvoření celosvětové organizace, která by vychovávala své členy i ostatní občany k tomu, aby dovedli v nouzi poskytnout pomoc druhému.

Na mezinárodním shromáždění v Ženevě byl tak v roce 1863 založen Červený kříž a o rok později přijata Ženevská úmluva chránící raněné v bojích. Od té doby Červený kříž pomáhá všude ve světě – při válkách nebo katastrofách se stará o raněné a osoby bez domova.

Sedm principů Červeného kříže

Mezinárodní výbor Červeného kříže na mezinárodní úrovni organizuje pomoc obětem válek, pomáhá obyvatelstvu v místech zasažených boji, navštěvuje vězněné a dohlíží na zacházení s nimi. Řídí pátrací službu Červeného kříže, která předává zprávy mezi lidmi rozdělenými válkou či katastrofou a také pátrá po pohřešovaných.

1

Humanita neboli lidskost

Člen Červeného kříže se chová vždy lidsky, s cílem předcházet a zmírňovat každé lidské utrpení. Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.
2

Nestrannost

Členové Červeného kříže nedělají při pomoci žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Pomáhají těm, kteří pomoc nejvíce potřebují úměrně jejich utrpení a potřebnosti.
3

Neutralita

Aby si Mezinárodní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy nepřátelských akcí ani sporů politického, náboženského, rasového nebo ideologického rázu.
4

Nezávislost

Činnost Červeného kříže je nezávislá. Řídí se zákony a pomáhá státu, ale nedává se ovlivnit, zejména ne politickými zájmy.
5

Dobrovolnost

Členové Červeného kříže poskytují pomoc dobrovolně, činnost není vedena touhou po zisku.
6

Jednota

V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Mezinárodního hnutí ČK&ČP. Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu.
7

Světovost

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat.

Český Červený kříž

Významné události v průběhu 100 let činnosti Československého/Českého červeného kříže

Pomoc ve světě

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a pomoc lidem zasaženým katastrofami a konflikty ve 192 zemích světa.

500

osob ročně pomůžeme

14

členů a dobrovolníků

495

zaměstnaných

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem