Struktura oblastního spolku Liberec

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Liberci

  • organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže
  • člen Integrovaného záchranného systému České republiky
  • člen Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – nestátní zdravotnické zařízení
  • člen PANELU krajských nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Profesionální zázemí oblastního spolku tvoří jeho úřad – Úřad OS ČČK

  • ředitel: Ondřej Hradec – tel. 725 077 017
  • referentka: Andrea Kulíková – tel. 725 077 016
  • sídlo Úřadu: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 (dům Liduška)

Orgány Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Liberec

Rozhodujícím orgánem je Oblastní výkonná rada OS ČČK:

  • Předseda: Karel Veselský
  • Místopředseda: Karel Studený
  • Členové: Ondřej Hradec, Yvona Bejblová, Michaela Kirschová