Skip to main content

Struktura oblastního spolku Liberec

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Liberci

 • organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže
 • člen Integrovaného záchranného systému České republiky
 • člen Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – nestátní zdravotnické zařízení
 • člen PANELU krajských nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Profesionální zázemí oblastního spolku tvoří jeho úřad – Úřad OS ČČK

 • ředitel: Ondřej Hradec – tel. 725 077 017
 • referentka: Andrea Kulíková – tel. 725 077 016
 • sídlo Úřadu: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 (dům Liduška)

Orgány Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Liberec

Rozhodujícím orgánem je Oblastní výkonná rada OS ČČK:

 • Předseda: Karel Studený
 • Místopředseda: Bc. Lucie Merhautová
 • Členové: Bc. Václav Nocar, Hana Pressová, Michaela Kirschová, Pavel Jurkovič

Kontrolním orgánem je Dozorčí rada OS ČČK:

 • Předseda: Anna Stahoňová
 • Členové: Adéla Nejezchlebová, Jaroslava Melounová