Skip to main content

Pomoc

při katastrofách a jiných mimořádných událostech

Jsme připraveni poskytnout pomoc při povodních, požárech, hromadných nehodách nebo jakýchkoliv jiných mimořádných situacích. Ve spolupráci se základními složkami IZS poskytujeme pomoc v oblasti humanitární, zdravotnické a psychosociální.

Krizová

připravenost

Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže. Český červený kříž působí rovněž jako tzv. ostatní složka integrovaného záchranného systému a poskytuje plánovanou pomoc na vyžádání. Připravenost na katastrofy patří proto mezi hlavní programy Českého červeného kříže.

Jako pověřený (krajský) oblastní spolek Českého červeného kříže jsme odpovědní za koordinaci pomoci Českého červeného kříže při mimořádných událostech a krizových stavech na celém území Libereckého kraje. Činnost však neomezujeme hranicí kraje, ale na žádost jiných oblastních spolků jsme připraveni pomoci kdekoliv v rámci celé ČR.

Humanitární

jednotka

Je hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Ze světových statistik totiž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí 20% těžce raněných, 40% lehce raněných a 40% nezraněných.

O těžce zraněné se postarají profesionální složky IZS. Druhosledové jednotky, tedy i Humanitární jednotky ČČK, jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Více informací

Záchranný

tým

Je speciálním uskupením, které je součástí Humanitární jednotky OS ČČK Liberec. Je zaměřen zejména na poskytování přednemocniční neodkladné péče, kdy je zdravotnická posádka 1+3 s plně vybaveným sanitním vozidlem připravena k výjezdu do 30 minut od vyzvání KOPIS či na žádost samosprávy obcí a krajů. Další zdravotnické posádky mohou být vysílány následně dle potřeb.

Více informací

PANEL

humanitárních organizací Libereckého kraje

Je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby.

Více informací

Krajský

humanitární sklad

Oblastní spolek ČČK Liberec jakožto pověřený spolek ČČK pro Liberecký kraj spravuje humanitární sklad s materiálem pro nouzové ubytování, stravování a technické vybavení pro činnost jednotky, která je připravena poskytnout humanitární, zdravotnickou a psychosociální pomoc postiženému obyvatelstvu při zasažení mimořádnou událostí.

Z materiálových položek lze zmínit například:

  • Stany
  • Lehátka
  • Přikrývky
  • Elektrocentrály
  • Nouzové osvětlení
  • Tepelné zářiče
  • Jednorázové nádobí
  • Zdravotnický materiál
  • Ošacení

O čem se mluví

Více příspěvků

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem