Skip to main content

PANEL

PANEL je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby.

PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje.

Organizace, které jsou součástí PANELU:

 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek ČČK Liberec
 • Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou
 • Oblastní spolek ČČK Semily
 • ADRA o.s.
 • ELVA HELP o.s.
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko humanitární a rozvojové pomoci

Činnosti PANELU

 • Podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS,
 • Plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP,
 • Koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí,

Poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:

 • vytváření intervenčních týmů,
 • provádění psychosociální intervence,
 • poskytování duchovní pomoci,
 • poskytování zdravotnické pomoci,
 • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
 • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
 • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
 • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
 • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
 • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
 • přípravě a výcviku PANELU.

Koordinátorem za NNO byl ustanoven ředitel Oblastního spolku ČČK Liberec.