Skip to main content

Záchranný tým

Záchranný tým oblastního spolku ČČK Liberec je součástí Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Od roku 2001 je smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru, dále pak Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR jako záložní zdravotnická jednotka pro poskytování první pomoci při mimořádných událostech.

Tým je složen z členů zdravotnické sekce Humanitární jednotky a hlavním rozdílem oproti Humanitární jednotce je rychlost možného nasazení a dojezd první posádky na místo zásahu.

Záchranný tým disponuje až 20 proškolenými zdravotníky v akreditovaných kurzech první pomoci a první psychologické pomoci, kteří mají zajištěno pravidelné vzdělávání, účastní se odborných školení a stáží např. na ZZS LK a mají zkušenosti z mnoha zdravotnických asistencí. Nedílnou součástí záchranného týmu je lékař, zdravotničtí záchranáři a střední zdravotnický personál.

Hlavním posláním záchranného týmu ČČK Liberec:

  • Na výzvu partnerů z IZS poskytovat v rámci Libereckého kraje zdravotnický a obslužný personál pro poskytování první pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.
  • Být připraveni reagovat na výzvy krizového štábu ČČK nebo krizových štábů či jiných subjektů v zasažených oblastech.
  • Zabezpečování zdravotnických asistencí při společenských, kulturních a sportovních akcích.
  • Prezentace první pomoci, osvěta a prevence obyvatelstva