Záchranný tým

Záchranný tým oblastního spolku ČČK Liberec je součástí Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Od roku 2001 je smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru, dále pak Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR jako záložní zdravotnická jednotka pro poskytování první pomoci při mimořádných událostech.

Tým je složen z členů zdravotnické sekce Humanitární jednotky a hlavním rozdílem oproti Humanitární jednotce je rychlost možného nasazení a dojezd první posádky na místo zásahu.

Záchranný tým disponuje až 20 proškolenými zdravotníky v akreditovaných kurzech první pomoci a první psychologické pomoci, kteří mají zajištěno pravidelné vzdělávání, účastní se odborných školení a stáží např. na ZZS LK a mají zkušenosti z mnoha zdravotnických asistencí. Nedílnou součástí záchranného týmu je lékař, zdravotničtí záchranáři a střední zdravotnický personál.

Hlavním posláním záchranného týmu ČČK Liberec:

  • Na výzvu partnerů z IZS poskytovat v rámci Libereckého kraje zdravotnický a obslužný personál pro poskytování první pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.
  • Být připraveni reagovat na výzvy krizového štábu ČČK nebo krizových štábů či jiných subjektů v zasažených oblastech.
  • Zabezpečování zdravotnických asistencí při společenských, kulturních a sportovních akcích.
  • Prezentace první pomoci, osvěta a prevence obyvatelstva