Skip to main content

Zájmové kroužky pro děti - začínáme od září 2024

Každý chce být záchranářem!

V našich kroužcích nabízíme aktivity zaměřené na první pomoc a všestranný rozvoj dětí a mládeže. Vzdělávání, výlety, soutěže a mnoho dalšího. 

Od září 2024 začínáme!

Otvíráme nové zájmové kroužky pro děti ve 3 věkových kategoriích viz rozpis níže. Naší snahou je nabídnout dětem pravidelnou aktivitu na týdenní bázi se zaměřením na průběžné vzdělávání v první pomoci, doplněné o další různorodé (nejen) pohybové a všeobecně vzdělávací aktivity pro jejich všestranný rozvoj.

Přihlásit dítě

Základní informace

Kroužek MALÝ zdravotník

  • Určeno pro děti ve věku I. stupně ZŠ
  • Schůzky každé PONDĚLÍ od 15:00 hodin

Kroužek MLADÝ zdravotník

  • Určeno pro děti ve věku II. stupně ZŠ
  • Schůzky každý ČTVRTEK od 15:30 hodin

PŘÍPRAVNÝ ČLEN záchranného týmu

  • Určeno pro děti ve věku 15 – 18 let
  • Schůzky každé ÚTERÝ od 16:00 hodin

Výchozí základnou pro uvedené kroužky je Školící středisko OS ČČK Liberec v ulici Palachova 504/7 ve 4. patře budovy Liduška. Standardní délka trvání je 1 hodina (60 minut). V případě výletů či jiných outdoorových aktivit bude návrat upřesněn a komunikován s rodiči vždy dopředu.

Cena

Cena kroužku činí 700 Kč včetně DPH za pololetí a dítě. 

Uvedenou částku je potřeba donést v hotovosti na první seznamovací  a informační setkání v září. Případně uhradit bankovním převodem na účet č. 2901800215/2010, s variabilním symbolem 2024105 + do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte. Platby musí být uhrazeny nejpozději do konce září 2024. Potvrzení o úhradě obdržíte vždy e-mailem.

 

Přihlášky do kroužku zasílejte ideálně do konce července 2024. Po tomto termínu vždy na základě individuální telefonické nebo e-mailové dohody.

Kapacita kroužků je omezena.

 

Aktivita je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje.

Přihlásit dítě

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem