Skip to main content

Kurz první pomoci – Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě (40 hodin)

    Uvádějte např. v případě, že za vás platí kurz někdo jiný, zpravidla zaměstnavatel nebo jiná vysílající organizace.
    Storno poplatky účtujeme v případě zrušení Vaší účasti na kurzu z jakékoliv příčiny, včetně zdravotních důvodů. Nejsou účtovány pouze v případě, že si za sebe na kurz najdete náhradníka o kterém nás s předstihem informujete a ten se kurzu skutečně zúčastní. Zrušení účasti musí být vždy písemnou formou na e-mail naší organizace, tedy ...@cckliberec.cz

    Odhlášení 10 dnů a více před kurzem: 0 % z účastnického poplatku.
    Odhlášení 9 dnů a méně před kurzem: 40 % z účastnického poplatku.
    Odhlášení 4 dny a méně před kurzem: 100 % z účastnického poplatku.