Skip to main content

Budete-li připraveni,

zachráníte život

Během 20 minut než na místo dorazí profesionálové, je nutné pobrat odvahu, být rozhodní, ale také vědět, jak na to…

Vyberte si některý z našich kurzů první pomoci.

Naučíme vás

poskytnout první pomoc

V certifikovaných kurzech vedených zkušenými lektory vás naučíme poskytnout laickou první pomoc, tedy pomoc s minimálním počtem pomůcek, případně jen holýma rukama. A to jak teoreticky, tak i prakticky.

O životě postiženého totiž rozhoduje prvních 5 minut.
Buďte připraveni, zachráníte život.

Nabídka kurzů

Kurzy

na míru

Naši zkušení lektoři dokáží přizpůsobit kurz vašim požadavkům a zvláštnostem krizových prostředí. Motorkáře budeme školit jinak než zaměstnance slévárny. Je možné zajistit maskování nejrůznějších poranění a úrazů. Na vlastní kůži si tak vyzkoušíte, jak byste reagovali v reálně napodobených krizových situacích.

Mám zájem

Víkendový zážitkový kurz

první pomoci

Nudí vás tradiční školení a kurzy na učebně? Pojďte s námi prožít víkendový zážitkový kurz první pomoci s nutnou dávkou emocí. Účastí na tomto kurzu získáte jedinečnou osobní zkušenost, kterou nelze načerpat jinak, než ji skutečně prožít na vlastní kůži.

Těšit se můžete na nabitý program, plný realistických modelových situací, pohodovou atmosféru a čerstvý jizerskohorský vzduch doplněný o napětí, nervozitu, ale také radost z úspěchu a nově získaných dovedností.

MÁM ZÁJEM

Dárkové poukazy

Co je víc, než umět zachránit lidský život? Darujte poukaz na některý z našich (certifikovaných) kurzů první pomoci, který je možné uplatnit jako slevu nebo plnou úhradu jakéhokoliv našeho kurzu. Vyberte z nabídky poukazů v hodnotě 300 – 1500 Kč. Poukazy lze personifikovat.

Online prodej

4 hodiny pro život + AED (4 hod)

Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor. Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.


Délka školení:
4 hodiny
Platnost osvědčení:
4 roky
Zakončení:
písemnou a praktickou zkouškou
Určeno pro:
širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 10 osob
Maximální kapacita kurzu:
16 osob

Cena:

600 Kč včetně DPH


Termíny kurzu:

 • 15. února 2023, v čase od 17 do 21 hod (kurz obsazen)
 • 5. dubna 2023, v čase od 17 do 21 hod
 • 14. června 2023, v čase od 17 do 21 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

První pomoc u dětí (4 hod)

Základní kurz první pomoci nejen pro maminky (i ty budoucí), ale všeobecně pro rodiče i prarodiče a další zájemce. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci u dětí při úrazových stavech a vybraných akutních dětských nemocech.  Naučíte se jak postupovat při dušení, bezvědomí, popálení nebo při vysokých teplotách, laryngitidě a mnoho dalšího. Součástí je též nácvik resuscitace na figuríně kojence a malého dítěte.

 

Délka školení: 4 hodiny
Platnost osvědčení:
4 roky
Zakončení:
písemnou a praktickou zkouškou
Určeno pro:
širokou veřejnost
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 10 osob
Maximální kapacita kurzu:
16 osob

Cena:

700 Kč včetně DPH


Termíny kurzu:

 • 18. ledna 2023, v čase od 17 do 21 hod (kurz obsazen)
 • 8. března 2023, v čase od 17 do 21 hod
 • 17. května 2023, v čase od 17 do 21 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Základy první pomoci (12 hod)

Český červený kříž je pro tento kurz jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

Ve 12 hodinách vás teoreticky i prakticky seznámíme se základy první pomoci. Kromě reakce na život ohrožující stavy a chování u dopravní nehody jsou obsahem kurzu také běžné úrazy, dále pak neúrazové interní stavy, použití automatického externího defibrilátoru a mnoho dalšího. Tento kurz má evropský certifikát a je velmi vhodný pro řidiče a všechny osoby, které chtějí pracovat v zahraničí.


Délka školení:
12 hodin
Platnost osvědčení:
5 let
Zakončení:
písemnou a praktickou zkouškou
Určeno pro:
širokou veřejnost, firmy a organizace
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 10 osob
Maximální kapacita kurzu:
16 osob

Cena:

1 500 Kč včetně DPH


Termíny kurzu:

 • 10. – 11. března 2023, pátek 17-21 hod, sobota 9-18 hod
 • 12. – 13. května 2023, pátek 17-21 hod, sobota 9-18 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin)

Akreditovaný kurz MŠMT č.j.: MSMT-22187/2021-6-727

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Absolvent tohoto kurzu se naučí, jak správně poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, jak ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout při školních a mimoškolních aktivitách jeho svěřenců. Kurz je navíc rozšířen o akutní stavy u dětí.


Délka školení:
20 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení:
bez omezení
Určeno pro:
Pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol
Podmínky pro absolvování: ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., §58
Minimum účastníků pro otevření kurzu:
10 osob
Maximální kapacita kurzu: 16 osob


Cena:

2 200 Kč (osvobozeno od DPH)


Termíny kurzu:

 • 28. – 29. 1. 2023, sobota + neděle 9-17 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě (40 hodin)

Akreditovaný kurz MŠMT č.j.: MSMT-22187/2021-6-727

Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné. Součástí kurzu je též praktický výcvik záchrany na vodě, který se uskuteční v bazénu.


Délka školení:
40 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení:
bez omezení
Zakončení:
písemnou, praktickou a ústní zkouškou
Určeno pro:
 širokou veřejnost
Podmínky pro absolvování: věk min. 18 let
Minimum účastníku pro otevření kurzu:
10 osob
Maximální kapacita kurzu:
16 osob

Cena:

3 500 Kč včetně DPH


Termíny kurzu:

 • 18. – 19. března + 25. – 26. března 2023
  v čase vždy od 9 do 17 hod
 • 20. – 21. května + 27. – 28. května 2023
  v čase vždy od 9 do 17 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Doškolení: Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě (8 hod)

Přestože náš hlavní akreditovaný kurz ZZA je bez omezení platnosti, doporučujeme všem jeho absolventům pravidelné doškolení. Předpisy, vyhlášky, ale i první pomoc se v průběhu let upravují a mění. Právě doškolovací kurz ZZA vás se všemi těmito změnami seznámí a napomůže připomenout dříve získané vědomosti a dovednosti.


Délka školení:
8 hodin
Zakončení: písemnou zkouškou
Určeno pro:
absolventy kurzu ZZA
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 10 osob
Maximální kapacita kurzu: 16 osob

Cena:

1 000 Kč včetně DPH


Termíny kurzu:

 • 15. dubna 2023, v čase od 9 do 17 hod


Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Zážitkový kurz první pomoci, vol.1

Pojeďte s námi na víkendový zážitkový kurz a naučte se vše co potřebujete k záchraně lidského života. Žádná nuda a šeď, ale jednoduché a jasné postupy v realisticky znázorněných situacích se kterými se může každý z nás setkat.

Účastí na tomto kurzu získáte jedinečnou osobní zkušenost, kterou nelze načerpat jinak, než ji skutečně prožít na vlastní kůži. Všichni jsou totiž v první řadě!

Kurz je koncipován zejména prakticky a hlavním prostředkem výuky jsou modelové situace (krev, kosti, dým, …). Po každé modelovce následuje zpětná vazba a upuštění emocí. Každý bude mít prostor k vyjádření i dotazům.

Výstupem kurzu bude silný zážitek na který se nezapomíná a certifikát se záštitou evropské komise pro první pomoc (EFAC) s mezinárodní platností.


Délka školení:
cca 33 hodin
Zakončení: písemnou a praktickou zkouškou
Určeno pro: 
širokou veřejnost od 18 let
Požadujeme: týmovost, chuť učit se a odvahu hodně cvičit a málo spát
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 12 osob
Maximální kapacita kurzu: 18 osob

Cena:

4 400 Kč včetně DPH


Termín kurzu:

 • 21. – 23. dubna 2023
  Příjezd v pátek mezi 17. – 18. hodinou
  Ukončení v neděli po 16. hodině

Místo konání:

 • Desná v Jizerských horách (místo bude upřesněno přihlášeným)

 

Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Zážitkový kurz první pomoci, vol.2

Absolvovali jste náš skvělý zážitkový kurz vol. 1? Pokud ano, máme pro vás pokračování, které volně navazuje na vše, co jste se s námi naučili a posune laťku vašich schopností a dovedností v poskytování PP o další úroveň.

Výstupem kurzu bude další silný zážitek a certifikát absolvování kurzu.


Délka školení:
cca 33 hodin
Zakončení: praktickou zkouškou
Určeno pro: 
absolventy zážitkového kurzu vol.1
Požadujeme: týmovost, chuť učit se a odvahu hodně cvičit a málo spát
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 12 osob
Maximální kapacita kurzu: 18 osob

Cena:

4 900 Kč včetně DPH


Termín kurzu:

 • 28. – 30. dubna 2023
  Příjezd v pátek mezi 17. – 18. hodinou
  Ukončení v neděli po 16. hodině

Místo konání:

 • Desná v Jizerských horách (místo bude upřesněno přihlášeným)

 

Je vás víc a měli byste zájem o kurz v jiném než vypsaném termínu nebo o zcela individuální kurz? Máte jiný dotaz týkající se našich kurzů? Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cck-liberec.cz

Přihlásit se na kurz

Individuální kurzy pro firmy

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejí ze zákona. Můžeme pro Vás zajistit školení v minimálním rozsahu zákonného požadavku, případně jakékoliv jiné individuální školení první pomoci, dle vašich požadavků, včetně zážitkových kurzů a to jak v našich prostorech, tak i u vás ve firmě.


Délka školení:
dle dohody
Určeno pro: firmy, organizace a kolektivy
Minimum účastníků pro otevření kurzu: 10 osob
Maximální kapacita kurzu: dle typu kurzu

Cena:

dle cenové kalkulace


Termíny kurzu:

 • dle telefonické nebo písemné dohody. Neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 725 077 016 nebo e-mailem sekretariat@cckliberec.cz

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem