Skip to main content

Ošacovací středisko

 

Oblastní spolek ČČK Liberec provozuje také vlastní ošacovací středisko. Na více než 100m čtverečních máme k dispozici důkladně roztříděné oblečení určené pro pomoc potřebným.

Neustále přijímáme veškeré pánské, dámské i dětské oblečení včetně bot, dále pak čepice, rukavice, šály a další věci, které je možné dále upotřebit.

Žádáme dárce aby vzali na vědomí, že do ošacovacího střediska můžeme přijímat pouze ošacení, které je čisté, neroztrhané a odpovídá současné době a to jak ve střihu, tak v materiálech. Oděvy z dědictví po prarodičích jsou bohužel neupotřebitelné a zatěžují nás dalšími náklady na jejich likvidaci.

 

Adresa:
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město | Navigovat!

Ošacovací středisko OS ČČK Liberec se nachází v suterénu budovy Liduška (naproti zastávce MHD Šaldovo Náměstí).


Otevírací doba:
Pondělí – čtvrtek 9:00 – 13:00 hodin
Pátek 9:00 – 12:00 hodin

Mimo pracovní dobu ošacovacího střediska můžete vkládat ošacení do sběrného kontejneru u schodiště, který je přístupný každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin (dle provozu budovy).

OS ČČK Liberec zajišťuje v centru města Liberce již řadu let provoz ošacovacího střediska, které velmi dobře plní roli pomoci určené sociálně potřebným osobám.

 

Bezúplatný výdej:

Bezpúplatný výdej obnošeného ošacení je uskutečňován na základě předložení písemné žádanky zpravidla orgánu státní správy nebo samosprávy (sociálního odboru města Liberec) nebo jiných spolupracujících organizací a to zejména osobám:

  • sociálně potřebným
  • bez domova
  • po návratu z výkonu trestu odnětí svobody
  • které přišli v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události o svůj majetek

Výdej za poplatek:

Ostatním občanům je ošacení poskytováno za symbolický poplatek, který je následně použit jako příspěvek na zajištění provozu ošacovacího střediska. OS ČČK Liberec neprovozuje ošacovací středisko za účelem dosažení zisku, ale jeho provoz je činností výslovně neziskovou, směřující k naplňování poslání a úkolů ČČK v oblasti veřejně prospěšné činnosti.

Okamžitá pomoc:

Středisko slouží zároveň jako zázemí pro Humanitární jednotku (Záchranný tým) ČČK k materiálnímu zabezpečení osob postižených přírodními či jinými katastrofami a mimořádnými událostmi. Na takové situace dokážeme pružně reagovat a 24/7 poskytnout neodkladnou adekvátní materiální pomoc např. i přímo v místě události, což bývá každoročně i v součinnosti se složkami IZS využíváno.

Činnost střediska je finančně podporována Statutárním městem Liberec.

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem