Skip to main content

Pomáhej

s námi

Oblastní spolek ČČK Liberec průběžně rozšiřuje řady svých členů.

Pokud je Ti minimálně 18 let, máš zájem věnovat svůj volný čas aktivitám spojeným s širokou škálou činností Českého červeného kříže a realizovat se v aktivitách, které mají široký dopad, dej nám o sobě vědět a…

POMÁHEJ S NÁMI!

Spojuje nás

touha pomáhat

Jsme organizovanou skupinou aktivních lidí, rozličných profesí a zájmů, jejichž srdeční záležitostí se stala pomoc druhým. Zajišťujeme zdravotnické dozory, učíme první pomoc, pomáháme potřebným a jako druhosledová složka Integrovaného záchranného systému se soustavně připravujeme pro případ nasazení při mimořádných událostech.

Jsme připraveni

Pomáhat

Povodně, evakuace obyvatel, pátrání po pohřešovaných osobách nebo požáry jsou jen stručným výňatkem událostí na jejichž zvládnutí se v koordinaci hlavních složek IZS podílíme. Připravenost na katastrofy patří mezi hlavní programy Českého červeného kříže a je jedním z tradičních úkolů zakotvených i v § 4 zákona č. 126/1992 Sb.

Pomáháme

spolu

Každý náš člen musí znát své místo a roli v systému pomoci. Jen tak může být pomoc rychlá, cílená a efektivní. To je základní snahou naší organizace – být připraveni a umět poskytnout potřebnou pomoc, která se od nás očekává.

Pomáhat

je naším posláním

Ostatně pomoc bližním, ochrana zdraví a životů je našim historicky závazným posláním. Za dodržování neodmyslitelných principů ČK a ČP pomáhají dobrovolníci při válečných konfliktech, přírodních katastrofách, ale i za mírového stavu po celém světě.

Chceš být i Ty součástí ČČK?

Ozvi se nám!