Skip to main content

Nabízíme

převozy sanitním vozem a repatriační transporty

Oblastní spolek ČČK Liberec je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a poskytovatelem zdravotních služeb v oborech přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) a zdravotní dopravní služba (ZDS). Nabízíme převozy osob – samoplátců po ČR i repatriační transporty ze zahraničí, dle individuálních požadavků.

Zdravotnická dopravní služba (ZDS)

V rámci ZDS zajišťujeme převozy imobilních pacientů s lehce nebo těžce omezenou hybností. Naší přidanou hodnotou oproti komerčním subjektům je individualizace převozů, kdy je sanita vyhrazena vždy pouze pro 1 klienta, dále pak časová flexibilita i kážeň a v neposlední řadě lidský přístup se snahou o zajištění maximálního pohodlí a péče během převozu.

Nejčastěji realizujeme převozy z domácností k lékaři či do nemocnice, dále z pobytových zařízení např. na návštěvu za rodinou, ale také na výlet, na svatbu či jiné soukromé cesty.

Převozy realizujeme pouze pro samoplátce, tedy za úhradu.

Volejte v pracovních dnech v čase 9 – 15 hodin.

Přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP)

Vyjma zdravotní dopravní služby jsme také registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru přepravy pacientů neodkladné péče, kdy nabízíme například pro repatriační transporty ze zahraničí zajištění plně profesionálních posádek RZP (řidič + zdravotnických záchranář) nebo RLP (řidič + zdravotnických záchranář + lékař).

Převozy realizujeme pouze pro samoplátce, tedy za úhradu.

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat pro zpracování cenové nabídky.

Volejte v pracovních dnech v čase 9 – 15 hodin.

Ceník převozů sanitou ČČK Liberec v režimu ZDS (DNR)

Základní převoz zajištěný řidičem = 250 Kč/hod

Dále sazba za celkem ujeté kilometry dle ceníku:

001 – 020 km 400 Kč fixně
021 – 100 km 20 Kč / km
101 – 200 km 18 Kč / km
201 – 500 km 16 Kč / km
nad 500 km 14 Kč / km

(Počítá se celkem ujetá vzdálenost do místa určení a zpět na základnu.)


Další obslužný personál a služby:
Manipulace s pacientem, transport, nosítka, naložení, vyložení +200 Kč/jednorázově
Čekací doba: 125,- Kč/os za každých započatých 30 min
Převoz zajištěný druhým zdravotníkem +250 Kč/hod


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník aktualizovaný dne 1. 1. 2023.

POMÁHEJ S NÁMI!

Hledáme srdcaře, kteří mají smysl pro povinnost, vědí co znamená slovo tým a chtějí nezištně pomáhat druhým.

Mám zájem