Skip to main content

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito vyznamenáními:

Krůpěj krve

Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 10 odběrů. Dárce si může po dohodě vyzvednout na OS ČČK. Průměr medailí je 27 mm.

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž ČČK 3. třídy

Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Průměr odznaků je 21 mm.

Zlatý kříž ČČK 2. třídy

Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění.

Zlatý kříž ČČK 1. třídy

Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Plaketa ČČK Dar krve – dar života

Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety latinsky zní Donum sanguinis-donum vitae.