Skip to main content

Humanitární jednotka

Humanitární jednotka oblastního spolku ČČK Liberec tvoří skupina několika desítek osob, různého věku, znalostí a dovedností. Pravidelným výcvikem a vzděláváním se humanitární jednotka připravuje na pomoc při mimořádných událostech, které mohou ohrozit životy, zdraví a majetek lidí.

Každý člen humanitární jednotky musí být připraven poskytnout potřebnou pomoc a znát dobře své místo v systému pomoci. Pouze díky tomu může být poskytovaná pomoc rychlá, účinná a efektivní.

Humanitární jednotka je rozdělena do několika základních sekcí:

  • Zdravotnická: poskytuje první pomoc raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu
  • Humanitární: poskytuje zejména základní humanitární péči o postižené osoby, monitoring situace, sběr a distribuci humanitární pomoci
  • Psychosociální: poskytuje psychosociální pomoc
  • Technická: zajišťuje zázemí pro činnost humanitární jednotky včetně stravování, obsluhuje a udržuje techniku a vybavení humanitární jednotky ČČK.