Skip to main content

V rámci projektu „Systematická podpora činnosti OS ČČK Libereckého kraje“ podpořil v roce 2023  Liberecký kraj naší organizaci částkou 160 000 Kč za kterou tímto velmi děkujeme! Z uvedeného projektu bylo pro podporu a zajištění zdravotnických týmů ČČK a humanitárních jednotek zakoupeno technické a materiální vybavení pro posílení našich schopností a dovedností v aktivitách, které na území kraje svou činností zajišťujeme.