Skip to main content

Na žádost ředitelky Libereckého hospice pí. Janouškové zajistil Červený kříž se svou sanitou odvoz a doprovod klienta Hospice do muzea tankové techniky ve Smržovce. Přání válečného veterána pana Ing. Poláka (93 let) vidět svůj tank T34 se kterým bojoval za 2. světové války se nedalo odmítnout a tak jsme společně s pracovníky Libereckého hospice zajistily splnění přání navštívit muzeum tanků.

Celá akce byla velice pečlivě připravena i s odborným výkladem o historii jednotlivých exponátů a náš klient si užil velice krásné odpoledne. Po prohlídce a projížďce na jednom exponátu bylo přátelské posezení s občerstvením se všemi, kteří toto přání pro klienta připravily ukončeno okolo 17. hod a odjezd zpět do Liberce. Pan Polák všem vyslovil veliké poděkování za zprostředkování této akce.

Velice rádi jsme byli součástí takové akce.

Karel Studený, ředitel OS ČČK Liberec