Skip to main content

Dne 25. března 2019 byl na Liberecké radnici slavnostní den pro bezpříspěvkové dárce krve. Z rukou ředitele Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže  Liberec p. Karla Studeného si převzali stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. Slavnostního aktu byli přítomni za Statutární město Liberec  náměstek primátora p. Mgr. Jiří Šolc, který předal oceněným malé dárky. Poděkování se všem dostalo také od MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana LK za odbor zdravotnictví a zástupců Transfuzního oddělení KNL MUDr. Petra Papouška a staniční sestry pí. Valerie Fojtové.

Na závěr slavnostního aktu byl předán jednomu dárci Zlatý kříž I. stupně za 160 odběrů. Při malém rautu a přípitkem s přáním zdraví  se nesla mezi zúčastněnými přátelská atmosféra.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Odkaz na fotografie z předávání.