Skip to main content

V pondělí 25. listopadu 2019 byl v obřadní síni Liberecké radnice v pořadí již čtvrtý slavnostní den udělování medailí zasloužilým dárcům krve.

Slavnostního aktu se za přítomnosti zastupitele města pana Mgr. Jana Berkiho PhD. ředitele úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec pana Karla Studeného, předsedy OVR Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec pana Karla Veselského, zástupců Transfuzního oddělení KNL MUDr. Petra Papouška a staniční sestry Valerie Fojtové se zúčastnilo  na 60 dárců z 91 pozvaných. Slavnostní atmosféra byla umocněna přítomností doprovodu rodinných příslušníků včetně dětí. Na závěr slavnosti se všichni sešli na malém rautu a slavnostním přípitkem a neformální diskusí byla akce zakončena

Ještě jednou děkujeme všem dárcům za nezištnou pomoc lidem, kteří se bez jejich daru neobejdou.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat