Skip to main content

Děkujeme tímto nadaci PRECIOSA. Také díky jejímu přispění jsme mohli zajistit částečnou obměnu našich uniforem – stejnokrojů ČČK,  které členové našeho týmu denně využívají. V rámci své působnosti realizujeme širokou škálu činností. Počínaje bezpříspěvkovým dárcovstvím krve, přes školení první pomoci, kroužek mladých zdravotníků, prezentační a osvětové akce, provoz střediska pro sociálně slabé až po záchrannou a humanitární jednotku, která je nosným pilířem našich aktivit a která byla v posledních letech zapojena do několika „ostrých“ akcí včetně stále trvající pomoci během pandemie covidu.

Jsme proto vděční, že se nám i díky této podpoře daří udržet činnost našich členů na profesionální a reprezentativní úrovní, která se od nás očekává.