Skip to main content

Zúčastnili jsme se 22. ročníku mezinárodníjo cvičení pro záchranné složky. Námětem cvičení bylo poradit si s následky větrné smršti v Rabštejnském údolí s větším počtem zasažených osob. Cílem několikadenního cvičení bylo procvičit si nasazení a součinnost složek IZS.

V rámci cvičení jsme si mohli vyzkoušet činnost štábu ČČK, který jsme společně udrželi v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin včetně stanoviště pro příjem zraněných. Štáb ČČK byl provozně soběstačný včetně vlastního satelitního připojení k internetu. Vyzkoušeli jsme si také stavbu nouzového ubytování a stavbu 9 evakuačních center s kompletním vybavením.

Přes polní příjmové stanoviště naší evidencí prošlo celkem 135 zraněných a v evakuačním centru jsme zaevidovali a poskytli zázemí pro 157 nezraněných osob.Zároveň jsme v rámci cvičení otestovali i spoustu dalších nových prvků jako byla registrace osob a vozidel, evidence a monitoring zasahujících členů ČČK v jednotlivých zónách a geolokační aplikace Gina s možností aktivního reportingu z oblasti.

Celou událost jsme také byli schopni sledovat a komunikovat na jednotné digitální platformě.Při cvičení jsme společně zvládli také eskalaci situace, která vyžadovala aktivaci dalších jednotek ČČK, evakuaci štábu za ztížených podmínek a poskytování asistence ZZS na příjmovém stanovišti raněných zřízeném v polních podmínkách. Na základě schválených kompetencí jsme dělali také asistenci při triáži, odsunu a ošetření zraněných osob.Navíc jsme také s pomocí filtračního a dezinfekčního zařízení na místě vyrobili 2 m³ bezpečné vody pro další použití.